Gedenk het leven van hen die u
zoveel liefde en gezelschap gaven